ArgusEye

Tillverkar optiska sensorsystem för att effektivisera utveckling och produktion av biologiska läkemedel med hjälp av integrerade sensorer. Den patenterade tekniken är sprungen ur 15 års forskning vid Linköpings universitet och kombinerar en teknik kallad nanoplasmonik med fiberoptik.

Genom att addera specifika sensorchip kan viktiga process – och kvalitetsparametrar mätas i realtid och därmed ersätta tidskrävande och kostsamma off-line tester. Bolaget söker nu en sälj – och marknadschef som kan ta ansvar för att sätta upp en internationell säljstyrka med försäljning inriktad mot producenter av biologiska läkemedel. En första produktlansering kommer ske i början av 2023, men redan nu har beta-system sålts till intresserade kunder.