Early Impact

Arbetar med forskningsbaserade verktyg anpassade till olika kulturella bakgrunder för att förebygga fetma och erbjuda jämlik vård.

E-hälsoverktygen främjar hälsosamma kost- och levnadsvanor hos gravida och småbarnsföräldrar för att skapa långvariga beteendeförändringar.