FlouLink

Ett medicintekniskt bolag med unik lösning för att identifiera och ta bort maligna hjärntumörer. 

Produkten har i forskning använts vid mer än än 150 operationer och har t om  publicerade data på barn. Med en teknik som minskar risken för blödningar och är snabbare en dagens metoder, uppnås både kostnadsbesparing och ökad patient säkerheten.