Gi lift

Utvecklar ett markoberoende logistiksystem baserat på en stor multikopter (drönare). Systemet är skonsamt mot skog och mark samt miljövänligt (fossilfritt med nollutsläpp).

Vi utvecklar det initialt för användning inom skogsbruket för gallring, avverkning, plantering, gödsling, askåterföring samt brandbekämpning, men även andra branscher och applikationer kommer att approcheras. Vi söker en eller flera personer som vill dela utmaningen att förändra dagens skogsskötsel och utveckla både systemet och bolaget.