Nordic Energy Audit

Stöttar sina kunder inom industrin och nationella myndigheter med energieffektivisering. Vi har handplockats av Regeringskansliet som enda bolag i landet som kan svara på vilken potential som finns i respektive branschs energiomställning, vilket befäster vår mycket framskjutna position ur en svensk och internationell kontext.

Detta gör vi genom vår SaaS-tjänst NEAD® som är en molnbaserad energiledningsplattform med unik databas för energieffektiviseringsåtgärder och benchmark. Dessutom tillhandahåller vi strategisk och taktiskt rådgivande arbete för att stötta industrin med att få kontroll och framdrift i sitt energiarbete. Energikrisen gör att marknadens insikt i behovet av NEAs tjänster har ökat i en än större utsträckning än tidigare, vilket gör att vi aktualiserar vår tillväxtplan i ett höjt tempo. På Venture Arena letar vi således efter personer med erfarenheter i att genomföra tillväxtresor och med en god kunskap av SaaS-bolag.