Bolagen

På Venture Arena presenterar vi en handfull utvalda bolag och projekt som söker nyckelroller till sina bolag. Det kan vara vd, affärsutvecklare, mentorer eller andra nyckelpersoner.

Bolagspitchar

De kompetenser bolagen letar efter kan vara nyfikna förstagångsentreprenörer redo för sin första bolagsresa, erfarna styrelsepersoner som kan ta advisory roller och på sikt gå in i en styrelse, serieentreprenörer, säljare, operativa resurser eller utvecklare som vill jobba med tidiga bolag och göra skillnad. Alla har en sak gemensamt – att de är intresserade av att på olika vis ta uppdrag i de bolag som presenterar på Venture Arena. Är detta du?

Denna gång sker Venture Arena Live, som ett event under East Sweden Innovation Week. Bolagen kommer under eftermiddagen pitcha och efter det har du möjlighet att möta dem och lära känna varandra lite mer under ett strukturerat mingel.

Bolagen som presenterar söker olika kompetenser och olika profiler, allt från ung och hungrig till äldre och erfaren. Är du intresserad av att ta uppdrag?

Early Impact

Arbetar med forskningsbaserade verktyg anpassade till olika kulturella bakgrunder för att förebygga fetma och erbjuda jämlik vård. E-hälsoverktygen främjar hälsosamma kost- och levnadsvanor hos gravida och småbarnsföräldrar för att skapa långvariga beteendeförändringar.  

NormLiv

Is the MedTech start-up company in LEAD Incubator. NormLiv focuses on providing a more personalized and pedagogical way of Physiotherapy experience. Our vision is to improve patient and clinician engagement in their rehabilitation journey through a digital platform. In NormLiv we are developing a vision-based motion-tracking technology and a real-time feedback…

ProGuitar

Arbetar för att underlätta vardagen, utbilda och motivera blivande och professionella musiker i allmänhet och gitarrspelare i synnerhet. Bolaget har byggt upp en global och växande användarbas med 3 miljoner aktiva användare världen över. ProGuitar planerar att inom kort lansera en ny produkt anpassad för målgruppen som vi tror kommer…

FlouLink

Ett medicintekniskt bolag med unik lösning för att identifiera och ta bort maligna hjärntumörer. Produkten har i forskning använts vid mer än än 150 operationer och har t om  publicerade data på barn. Med en teknik som minskar risken för blödningar och är snabbare en dagens metoder, uppnås både kostnadsbesparing och…

Nordic Energy Audit

Stöttar sina kunder inom industrin och nationella myndigheter med energieffektivisering. Vi har handplockats av Regeringskansliet som enda bolag i landet som kan svara på vilken potential som finns i respektive branschs energiomställning, vilket befäster vår mycket framskjutna position ur en svensk och internationell kontext. Detta gör vi genom vår SaaS-tjänst…

Renasens

Transform textile wastes into smart textile with high value through a clean and energy efficient technology. We are looking for mentors, business angel and financial experts to support the company.

MicroDri

Är en startup som startades genom ett samarbetsprojekt 2019 mellan försvars- och säkerhetsföretaget SAAB och företagsinkubatorn LEAD. Tillsammans med sina partners och intressenter från träindustrin lägger man nu grunden till vad som kommer bli framtidens sågverk. Visionen är en flexibel, kostnadseffektiv och miljövänlig mikrovågsbaserad storskalig torkning som främjar en globalt accelererad…

LinXole

Our startup was founded in November 2021. We focus on producing transport materials to significantly increase the stability of next-generation perovskite photovoltaics that can convert sunlight into electricity. We have obtained support from LEAD, EIT Raw Materials (EU), and the Swedish Energy Agency to assist with market verification. The principal co-founder of LinXole, Prof. Feng…

SenThin

We are SenThin, a future company that produces unique thin, flexible temperature sensors with record high temperature sensitivity that are in urgent need for a wide range of applications such as healthcare, logistics, and battery monitoring. SenThin is based on research from Linköping University, Campus Norrköping, and is currently run…

Hemstöd

Ökar livskvaliteten för äldre, deras anhöriga och pigga seniorer. Vi gör det med en digital plattform där anhöriga och äldre kan boka pigga seniorer som extra stöd och sällskap i vardagen. Vi hjälper anhöriga att på ett tryggt sätt ta hand om sina föräldrar och närstående men ger också äldre…

ArgusEye

Tillverkar optiska sensorsystem för att effektivisera utveckling och produktion av biologiska läkemedel med hjälp av integrerade sensorer. Den patenterade tekniken är sprungen ur 15 års forskning vid Linköpings universitet och kombinerar en teknik kallad nanoplasmonik med fiberoptik. Genom att addera specifika sensorchip kan viktiga process – och kvalitetsparametrar mätas i…

Gi lift

Utvecklar ett markoberoende logistiksystem baserat på en stor multikopter (drönare). Systemet är skonsamt mot skog och mark samt miljövänligt (fossilfritt med nollutsläpp). Vi utvecklar det initialt för användning inom skogsbruket för gallring, avverkning, plantering, gödsling, askåterföring samt brandbekämpning, men även andra branscher och applikationer kommer att approcheras. Vi söker en eller…