Envista fann mer än de sökte

Envista var ett av fem bolag som deltog i Venture Arena MatchUp i november 2017. Bolaget sökte en Process- och kvalitetsansvarig och intervjuades på scenen och deltog även i speeddejting med potentiella kandidater under kvällen.

Precis som de andra deltagande bolagen, upplever Envista ett mervärde i att delta i Venture Arena. Ett mervärde som innebär träffsäkerhet utanför det område som initialt är anledning till deltagandet.

” Vi kom i kontakt med både potentiella framtida investorer och möjliga samarbetspartners, men hittade också potentiella sökande till den tjänst som vi annonserade.”, säger Teodor Hovenberg på Envista.

Teodor rekommenderar Venture Arena som arena för nätverkande och utveckling av kontaktytor. Han trycker på att det är viktigt att ha tänkt igenom sitt deltagande, men också att delta med ett öppet sinne eftersom man aldrig vet vem man möter på plats.

” Oavsett om man söker nya medarbetare och kompetenser, kapital eller bara inspiration och exempel från andra företag under utveckling så är Venture arena en bra plats att börja på.”

Utöver det ursprungliga målet att hitta en resurs upptäckte Envisa också hur kul det var att pitcha sitt företag och tvinga sig att lyfta blicken och se potentialen i sin verksamhet.

Vi är vana att sälja våra produkter/tjänster, men det är en annan grej att sälja/marknadsföra själva företaget. Det är nyttigt att tvinga sig att lyfta blicken och se potentialen i sin verksamhet.

Han tillägger att det inte räcker med att veta vilken produkt man säljer, man måste också hitta själen i själva företaget och ha ett långsiktigt och peppande mål att sikta emot.

”För vår del så tror jag att detta gör att vi kommer att hålla oss framme mer i andra liknande sammanhang”, avslutar Teodor.