XperDi fann framtida styrelse på Venture Arena

XperDi sökte under våren 2015 kompetenser som hade erfarenhet av affärsutveckling och internationalisering. De fick tipset att pitcha på Venture Arena vilket gav ett bra resultat. Matchningen ledde till att XperDi idag har två rådgivare engagerade i bolaget.

Mehdi Tarkian är VD på XperDi och sökte under våren 2015 kompetenser som hade erfarenhet av affärsutveckling och internationalisering. Det var hans affärscoach Stefan Asplund på företagsinkubatorn LEAD som tipsade honom om att pitcha på Venture Arena, vilket gav ett bra resultat. XperDi fick kontakt med ett tiotal personer och efter ungefär en månad hade han hittat två personer som kunde engagera sig i bolaget.

XperDi arbetar med att göra CAD enklare och snabbare för de som arbetar med design och utveckling. ”Man kan förenklat säga att vi har skapat ett virtuellt LEGO i CAD, där man kan modifiera produkter och göra tester i 3D. Vår lösning gör hela processen enklare och minskar ledtiderna.” berättar Mehdi.

XperDi har kunder inom tillverkningsindustrin där man snabbt behöver kunna producera 3D-modeller för analys och produktionsunderlag. Idag är det inte ovanligt att en 2D-modell produceras först, när sedan konceptet är accepterat byggs det om till en 3D modell. Problemet är att under tiden som 3D-modellen utvecklas, förändras och justeras 2D-modellen. Det skapar ett arbetssätt som tar lång tid och som inte är särskilt effektiv. Med hjälp av XperDis lösning är det möjligt att producera 3D-modeller direkt från starten. ”Det som tog dagar förut tar nu bara timmar med vår produkt”, säger Mehdi Tarkian.

Matchningen på Venture Arena ledde till att XperDi idag har två rådgivare engagerade i bolaget. ”De kontakterna vi fick via Venture Arena har gått in som rådgivare och har båda stor kompetens inom vår bransch, just nu går de också in och gör operativt arbete, vilket är en stor fördel för oss. Målet är att de ska gå in i en framtida styrelse vilket det blir aktuellt efter nästa sommar”, berättar Mehdi.

http://www.xperdi.com