Pitchträningen görs i form av Value Creation Forum (VCF) – en strukturerad metod att ge konstruktiv och positiv feedback på ett effektivt vis för att utveckla både pitchen och satsningen vidare. Bolag som väljer att pitcha på Venture Arena Live har möjlighet att delta på ett pitchträningstillfällen. Vid varje tillfället kommer bolaget eller projektet att få göra en presentation för en panel med olika roller. Efter presentationen finns tid att förbättra presentationen utifrån den feedback man fått från panelen, under ledning av erfarna coacher.