och att skapa möjlighet för bolag att bygga ett stabilt operativt team. Beroende på var bolaget står kan behoven vara olika, tex. extern styrelsekompetens med branscherfarenhet, eldsjäl som driver satsningen från tidig grund, säljare som knyter kontakter och sluter avtal eller kommunikatör som skapar engagemang och driver affärer.