Syftet är att matcha in resurser till nya och befintliga startups för att de ska bli ännu starkare i sin tillväxt.