Bolag som pitchat på Venture Arena

Alla bolag

Remind Me

Omgång: VT 2014

RemindMe söker samarbetspartners för att nå vårt mål att 2015 finnas tillgänglig för de personer som behöver ett effektivt påminnelsestöd i vardagen. Vi erbjuder ett kompetent team med lång erfarenhet inom forskning och teknisk kompetens och söker en entreprenör som kan driva den kommersiella utvecklingen av produkten.

RemindMe är ett interaktivt webbaserat påminnelsestöd utformat för den stora gruppen personer som har svårigheter att komma ihåg, planera sin tillvaro och komma i tid. De alternativa lösningarna som finns idag är dyra, inte avsedda och utvecklade för gruppen, kan inte användas på alla mobiltelefoner oavsett modell och saknar den interaktiva funktionen som RemindMe erbjuder. Utvärderingar visar att RemindMe är lätt att använda, ger möjlighet till ökad trygghet och underlättar vardagen för användare, deras anhöriga och personal inom hälsa och omsorg. Både användare, deras anhöriga och personal vill fortsätta använda RemindMe.

Bolagspresentation Hemsida

Kontaktperson: Helena Hemmingsson

E-post: helena.hemmingsson@liu.se

Telefonnummer: 011-363565