Bolag som pitchat på Venture Arena

Alla bolag

Elektronisk tunga

Omgång: VT 2014

Elektronisk tunga söker en entreprenör som hjälper forskare att kommersialisera sensorteknik för dricksvattenövervakning.

Vi är en grupp forskare vid LiU som står i begrepp att kommersialisera sensorteknik för dricksvattenövervakning. Intresset för detta har ökat kraftigt under de senaste åren, inte minst efter magsjukeutbrotten i Östersund och Skellefteå. Vi har samarbete med flera vattenverk och ett företag inom VVS-produkter för fastighetsmarknaden som är med och driver på för en kommersialisering av vår teknik, som vi populärt kallar elektronisk tunga. Vi har en unik metod att övervaka såväl hela dricksvattennät som enstaka fastigheter med syftet att säkerställa dricksvattenkvaliteten.

Bolagspresentation Hemsida

Kontaktperson: Mats Eriksson

E-post: mats.eriksson@liu.se

Telefonnummer: 013 281252