Bolag som pitchat på Venture Arena

Alla bolag

by Crowd AB

Omgång: VT 2014

by Crowd söker en/några investerare med kunskap och nätverk på den svenska och amerikanska marknaden. by Crowd efterfrågar en investering på 2 miljoner kronor och det finns möjlighet till både delägarskap och aktivt deltagande i bolaget.

by Crowd hjälper företag som söker tillväxt att hitta kompetens, kapital och/eller affärer. Genom att koppla ihop många små nätverk på en och samma plats skapas ett gigantiskt stort nätverk som hjälper entreprenörer att nå det de efterfrågar. Oavsett om det handlar om nya kunder, partners, kapitaltillskott eller anställningar så erbjuds gratis annonsplatser fram tills dess att du som företag får ett resultat. Genom att aktivera nätverk med hjälp av en hittelön ökar chansen till snabba resultat utan risk.

Bolagspresentation Hemsida

Kontaktperson: Jenny Boberg

E-post: jenny.boberg@bycrowd.se

Telefonnummer: 076 391 00 30