Bolag som pitchat på Venture Arena

Alla bolag

Intelligent Stetoskop

Omgång: VT 2014

Intelligent Stetoskop söker en entreprenör som kan leda det strategiska och operativa arbetet med produktutveckling, kommersialisering och marknadsbyggande. Vi ser gärna att entreprenören har ett stort intresse för framtidens sjukvårdslösningar.

Det intelligenta stetoskopet är 2000-talets system som på ett enkelt sätt tillhandahåller analys av hjärtljud för sjukvårdspersonal och veterinärer. Patienten undersöks med ett digitalt stetoskop som registrerar och överför den digitala signalen via bluetooth till en dator. Via en mjukvara kan signalen analyseras på plats och även lagras för dokumentation. Signalen analyseras därefter med hjälp av algoritmer utvecklade vid Institutionen för Medicinsk teknik, Linköpings universitet, för att undersöka om sjukliga hjärtljud finns. Resultatet distribueras sedan elektroniskt tillbaka till läkaren eller veterinären.

Bolagspresentation Hemsida

Kontaktperson: Peter Hult

E-post: peter.hult@liu.se

Telefonnummer: 013-286742