Bolag som pitchat på Venture Arena

Alla bolag

MKP (Mjukvara för kvalitets- och produktivitetsstyrning)

Omgång: VT 2017
MKP utvecklar en unik mjukvara och tjänster för kartläggning och åtgärdande av tidsläckage i projekt. Styrning av vinst, produktivitet och kostnadsreduktion på svenska och internationella marknaden. MKP söker partner.

MKP utvecklar en unik mjukvara och tjänster för kartläggning och åtgärdande av tidsläckage i projekt. Styrning av vinst, produktivitet och kostnadsreduktion på svenska och internationella marknaden. MKP söker partner.

Bolagspresentation

Kontaktperson: Fabian von Schéele

E-post: fabian.vonscheele@lnu.se

Telefonnummer: 0723-344077