Bolag som pitchat på Venture Arena

Alla bolag

EasyServ Sweden AB

Omgång: HT 2015
EasyServ söker branschkontakter inom framtida affärsområden för bolaget samt riskkapital.

EasyServ utvecklar idag en serviceplattform för kontinuerlig övervakning av värmepumpar, en plattform för de branschföretag som jobbar med service och underhåll av värmepumpar. Plattformen möjliggör för serviceföretaget att ha en närmare relation med kunden genom att man har full koll på värmepumpens status, servicebehov och verkningsgrad online. Denna plattform avser kunna återanvända inom andra branschområden där man har behov att effektivisera service och underhåll.

Bolagspresentation Hemsida

Kontaktperson: Jan Rademaekers

E-post: jan@easyserv.se

Telefonnummer: 073-5680607