Bolag som pitchat på Venture Arena

Alla bolag

Scienvisic

Omgång: HT 2015
Scienvisic söker externa personer, såsom styrelseledamot eller advisory board, för att stötta oss i arbetet att hitta marknader.

Scienvisic består av ett sammansvetsat team av forskare med mångårig erfarenhet från forskning och utveckling av bild- och signalbehandlingsmetoder för data från optiska sensorer. Bolaget har en mycket attraktiv sammansättning av kompetenser där det sensorspecifika kunnandet kombineras med det senaste från klassificering och datorseende. Idag är vårt fokus inom aktivt avbildande, 3D-genererande, sensorer, där vi tar på oss uppdrag som inkluderar mätningar, metodutveckling, 3D-modellering och leverans av helhetslösningar såsom automatiserade miljöanalyser av ekosystem med flygburna, terrestra och handhållna LIDAR-system. Vi tar vår utgångspunkt i konsultuppdrag, och med utgångspunkt från dessa bygger vi upp tjänster och produkter som sedan kan stå på egna ben och bli stabila affärsområden. Specifika affärsområden ska etableras där mätmetod och signalbehandling kombineras för maximalt nytta hos slutanvändaren. Ett exempelprojekt är vattenkraftbolagens behov av bottenmiljöanalyser som kan lösas med vattendragskartering med hjälp av dataanalys av data från batymetrisk grön laser.

Bolagspresentation Hemsida

Kontaktperson: Tomas Chevalier

E-post: tomas.chevalier@scienvisic.se

Telefonnummer: 0736-139769