Bolag som pitchat på Venture Arena

Alla bolag

FrontWay AB

Omgång: HT 2015
FrontWay söker kapital för tillväxt. FrontWay erbjuder process- och produktionsoptimering för processindustrin, baserat på egen programvara och tjänster.

FrontWay är idag verksamt inom massa- och pappersindustrin, och växer nu in i traditionell processindustri. Våra lösningar är skalbara, och lätt anpassningsbara för nya verksamhetsområden. I en föränderlig värld, erbjuder vi ett flexibelt verktyg och arbetssätt. Vi söker kapital, som ska användas för försäljning och marknadsföring. Branschspecifika exempel är en nyckel till framgång.

Bolagspresentation Hemsida

Kontaktperson: Anders Nilsson

E-post: anders.nilsson@frontway.se

Telefonnummer: 0708-155812