Bolag som pitchat på Venture Arena

Alla bolag

Accelogin

Omgång: HT 2015
Accelogin har utvecklat och patentsökt en metod för säker inloggning. Nu vill vi komplettera vår expertis inom datasäkerhet genom att hitta en engagerad delägare som kan hjälpa oss att hitta kunder för vår produkt.

I samband med att vi arbetade med ett forskningsprojekt på Linköpings Universitet har vi utvecklat en lösning som kan användas för att logga in på ett smartcard i exempelvis en mobiltelefon. Det som är unikt med vår lösning jämfört med traditionella inloggningslösningar är att den möjliggör säker inloggning även i miljöer där mobiltelefonen blivit utsatt för säkerhetsintrång. Det här är viktigt i miljöer där säkerhetsnivån behöver vara mycket hög, exempelvis där smartcard används för exempelvis kryptering av känslig militär eller civil kommunikation.

Bolagspresentation

Kontaktperson: Jan-Åke Larsson

E-post: jan-ake.larsson@liu.se

Telefonnummer: 073-373 49 95