Bolag som pitchat på Venture Arena

Alla bolag

PacNova AB

Omgång: HT 2015
PacNova söker entreprenör med förutsättningar att leda bolaget inom några år. Förhandlingsvan, bra nätverk, gärna exportkunnig. Det kapital som behövs kommer att sökas i ett senare skede.

Bolaget har utvecklat olika ytterförpackningar, dvs. de förpackningar, som innehåller de konsumentförpackningar som man hittar i sin butik. PacNovas förpackningar är utvecklade för att spara tid, miljö, även arbetsmiljön, Logistiken för att få godset till butik kan också påverkas positivt. Tidsvinsten i butiksledet kan innebära belopp runt en miljard kr enbart i Sverige. Tidsvinsten är verifierad. Vi har nyligen ändrat ursprungslösningen till att passa existerande utföranden, samt ändrat affärsmodellen. Detta innebär att produkten kan anpassas till såväl små som stora företag, samt innehålla en förpackningstjänst.

Bolagspresentation Hemsida

Kontaktperson: Håkan Edqvist

E-post: edqvist.hakan@gmail.com

Telefonnummer: 0705-518223