Bolag som pitchat på Venture Arena

Alla bolag

GOLI AB

Omgång: HT 2015
GOLI söker en affärsansvarig säljare.

GOLI grundades år 2011 då ett stort behov av en kapacitetsplaneringstjänst identifierades hos Diagnostikcentrum vid Region Östergötland. Som ett resultat av detta inleddes ett samarbete under vilket molntjänsten GOLI Kapacitet utvecklades. Tjänsten hjälpte Röntgen i Linköping att halvera sina väntetider under år 2013. Numera finns tjänsten på avdelningar inom fem av landets regioner. GOLI Kapacitet planerar en verksamhets produktion, ger en överblick över produktionen, samt mäter hur produktionen följer planeringen. Det är en kraftfull tjänst som gör det enkelt att arbeta med avancerad statistisk processkontroll. GOLI Kapacitet anpassar sig löpande efter verksamheten och uppmuntrar förändringar i planeringen så att verksamhetens verkliga tillstånd återspeglas och dess mål kan hållas uppdaterat. GOLI Kapacitet bidrar till: Effektivare användning av resurser, korrekt planering utifrån tillgängliga resurser, tydligare uppdrag och förväntningar, stöd för faktabaserade beslut samt bättre helhetsperspektiv.

Bolagspresentation Hemsida

Kontaktperson: Lina Boozon Ekberg

E-post: lina@goli.nu

Telefonnummer: 0709-463246