Bolag som pitchat på Venture Arena

Alla bolag

cSens AB

Omgång: HT 2015
cSens söker kapital för olika milstenar 2016 -2020, för produkt- och affärsutveckling av en medicinsk diagnostik plattform Candia. Candia syftar främst till att användas inom den globala och reglerade hälso och sjukvård sektorn men även inom veterinärmedicin sektorn som utvecklas starkt inom onkologi.

Företaget vidareutvecklar en patenterad diagnostik plattform för cancer omfattande; forskning och produktutveckling; tillverkning samt marknadsföring och försäljning av diagnostik kitprodukter inom veterinärmedicin. cSens och är också i en aktiv fas att söka partnerskap vad gäller vidareutveckling och marknadsföring av produkter samt att söka kapital för den fortsatta verksamheten och för utveckling av produkterna för hälsa- och sjukvårds sektorn innebärande ex. CE märkning av produkter och kvalitetscertifiering av företagets kvalitetsledningssystem.

Företaget har utvecklat en tekniks plattform för analys av DNA byggstensenzymer och enzymer involverade i cellens DNA syntes. Cancer kännetecknas av hög celldelning i en specifik vävnad. DNA byggstensenzymerna är markörer som kan mätas med cSens Candial plattform i prov från patienten. De är i hög grad involverade i cancer utvecklings process, både som cancer understödjande aktivitet likväl som med läkande aktivitet.

Candia markörerna kan därför användas både för prognos av sjukdom likväl som produktion av läkemedelsterapi. Till idag har cSens visat funktion hos en prognostisk markör samt en markör för produktion av resistensutveckling mot insatt läkemedels terapi.

Bolagspresentation Hemsida

Kontaktperson: Per Stålhandske

E-post: per.stalhandske@csens-dia.se

Telefonnummer: 0706-234112