Bolag som pitchat på Venture Arena

Alla bolag

Appalanche

Omgång: HT 2017
Appalanche utvecklar mjukvara som gör att vanliga mobiltelefoner kan användas för att hitta varandra och hålla koll på om någon tappas bort, även när mobilnät och GPS inte fungerar eller ger för låg noggrannhet.   Appalanche applikations SDK implementerar en patentsökt metod som kombinerar ad-hoc nätverk över WiFi och triangulering för dels verifiera om någon i en skapad grupp saknas och behöver hittas och även en mesh-sök-metod där alla telefoner i gruppen samarbetar. Mesh principen ger både en väldigt god räckvidd samtidigt som sökproceduren förkortas dramatiskt. SDK:t planeras även utökas med stöd för dynamisk ”geo-fencing” vilket betyder att man automatiskt får en notifiering om någon medlem i EN grupp tappas bort. SDK:t är en applikations enabler som kan användas i diverse olika vertikaler, från applikation som ersätter transponder-lösningar för lavinräddning till augmented reality spel eller hitta borta tappade barn.   Appalanche har gjort den initiala proof of concept utvecklingen samt testning med goda resultat och söker nu entreprenörer som vill utveckla SDK plattformen vidare och även en eller flera vertikaler. Appalanche har en patentansökan i slutskede samt en PCT ansökan för internationellt prioritetsdatum.

Appalanche utvecklar mjukvara som gör att vanliga mobiltelefoner kan användas för att hitta varandra och hålla koll på om någon tappas bort, även när mobilnät och GPS inte fungerar eller ger för låg noggrannhet.   Appalanche applikations SDK implementerar en patentsökt metod som kombinerar ad-hoc nätverk över WiFi och triangulering för dels verifiera om någon i en skapad grupp saknas och behöver hittas och även en mesh-sök-metod där alla telefoner i gruppen samarbetar. Mesh principen ger både en väldigt god räckvidd samtidigt som sökproceduren förkortas dramatiskt. SDK:t planeras även utökas med stöd för dynamisk ”geo-fencing” vilket betyder att man automatiskt får en notifiering om någon medlem i EN grupp tappas bort. SDK:t är en applikations enabler som kan användas i diverse olika vertikaler, från applikation som ersätter transponder-lösningar för lavinräddning till augmented reality spel eller hitta borta tappade barn.   Appalanche har gjort den initiala proof of concept utvecklingen samt testning med goda resultat och söker nu entreprenörer som vill utveckla SDK plattformen vidare och även en eller flera vertikaler. Appalanche har en patentansökan i slutskede samt en PCT ansökan för internationellt prioritetsdatum.

Bolagspresentation Hemsida

Kontaktperson: Johan Bolin

E-post: johan.n.bolin@gmail.com

Telefonnummer: