Bolag som pitchat på Venture Arena

Alla bolag

Panda Health Care

Omgång: HT 2017
Panda utvecklar ett nytt revolutionerade digitaliserat mobilt patientstöd för både patient och anhörig. Panda Health ger en förenklad dialog mellan patient och vårdgivare. För vårdgivaren erbjuder Panda ökad effektivitet och produktivitet i patientmötet. För patient och anhörig blir Panda Health ett digitalt stöd som hjälper patienten och den anhörige att vara engagerade, pålästa, trygga och motiverade genom hela vårdresan. Genom Panda får patienten tillgång till funktioner som bl.a. modererad relevant information, medicineringsstöd och mentorskap där man kan göra samman patienter med liknande vårdbehov.I systemet finns också kalenderfunktioner användbara innan/under/efter ett vårdbesök. Videofunktionen finns för vårdbesök på distans, där skapar vi ett mötesrum där besöket inte bara förbereds, och genomföras utan också loggas för återanvändning som en minnesfunktion för patient och anhörig.

Panda utvecklar ett nytt revolutionerade digitaliserat mobilt patientstöd för både patient och anhörig. Panda Health ger en förenklad dialog mellan patient och vårdgivare. För vårdgivaren erbjuder Panda ökad effektivitet och produktivitet i patientmötet. För patient och anhörig blir Panda Health ett digitalt stöd som hjälper patienten och den anhörige att vara engagerade, pålästa, trygga och motiverade genom hela vårdresan. Genom Panda får patienten tillgång till funktioner som bl.a. modererad relevant information, medicineringsstöd och mentorskap där man kan göra samman patienter med liknande vårdbehov.I systemet finns också kalenderfunktioner användbara innan/under/efter ett vårdbesök. Videofunktionen finns för vårdbesök på distans, där skapar vi ett mötesrum där besöket inte bara förbereds, och genomföras utan också loggas för återanvändning som en minnesfunktion för patient och anhörig.

Bolagspresentation Hemsida

Kontaktperson: Leif Erlandsson

E-post: mail2leif@gmail.com

Telefonnummer: