Bolag som pitchat på Venture Arena

Alla bolag

Interspectral

Omgång: HT 2017
Interspectral skapar interaktiva visualiseringsupplevelser baserade på verklig 3D-data. Vi möjliggör för våra kunder att analysera, visualisera och publicera komplexa volymetriska 3D-data, Vi ska utveckla den mest intuitiva och innovativa visualiseringsmjukvaran för rendering av verklig 3D-data.

Interspectral skapar interaktiva visualiseringsupplevelser baserade på verklig 3D-data. Vi möjliggör för våra kunder att analysera, visualisera och publicera komplexa volymetriska 3D-data, Vi ska utveckla den mest intuitiva och innovativa visualiseringsmjukvaran för rendering av verklig 3D-data.

Bolagspresentation Hemsida

Kontaktperson: Kalle Lindberg

E-post: kalle.lindberg@interspectral.com

Telefonnummer: