Glycobond har utvecklat en ny typ av reagens för att diagnostisera sjukdom med blodprovsanalys. Istället för att mäta utsöndrade proteiner i blodet baseras Glycobonds tester på igenkänning av sjukdomsspecifika kolhydrater. Fokus ligger för närvarande på ett test för att tidigt kunna diagnosticera levercancer.