VENTURE ARENA

10 NOVEMBER

Information

Dag: 10 november 2022
Tid: 15.00-19.00
Plats: GOTO10 Teknikringen 7, Linköping

Till anmälan

 Venture Arena presenterar vi en handfull utvalda bolag och projekt som söker nyckelroller till sina bolag. Det kan vara vd, affärsutvecklare, mentorer eller andra nyckelpersoner. De kompetenser bolagen letar efter kan vara nyfikna förstagångsentreprenörer redo för sin första bolagsresa, erfarna styrelsepersoner som kan ta advisory roller och på sikt gå in i en styrelse, serieentreprenörer, säljare, operativa resurser eller utvecklare som vill jobba med tidiga bolag och göra skillnad. Alla har en sak gemensamt – att de är intresserade av att på olika vis ta uppdrag i de bolag som presenterar på Venture Arena. Är detta du? 

Denna gång sker Venture Arena Live, som ett event under East Sweden Innovation Week. Bolagen kommer under eftermiddagen pitcha och efter det har du möjlighet att möta dem och lära känna varandra lite mer under ett strukturerat mingel.  

Bolagen som presenterar söker olika kompetenser och olika profiler, allt från ung och hungrig till äldre och erfaren. Är du intresserad av att ta uppdrag?  

Presenterande bolag

GI Lift – utvecklar ett markoberoende logistiksystem baserat på en stor multikopter (drönare). Systemet är skonsamt mot skog och mark samt miljövänligt (fossilfritt med nollutsläpp). Vi utvecklar det initialt för användning inom skogsbruket för gallring, avverkning, plantering, gödsling, askåterföring samt brandbekämpning, men även andra branscher och applikationer kommer att approcheras. Vi söker en eller flera personer som vill dela utmaningen att förändra dagens skogsskötsel och utveckla både systemet och bolaget. 

ArgusEye – tillverkar optiska sensorsystem för att effektivisera utveckling och produktion av biologiska läkemedel med hjälp av integrerade sensorer. Den patenterade tekniken är sprungen ur 15 års forskning vid Linköpings universitet och kombinerar en teknik kallad nanoplasmonik med fiberoptik. Genom att addera specifika sensorchip kan viktiga process – och kvalitetsparametrar mätas i realtid och därmed ersätta tidskrävande och kostsamma off-line tester. Bolaget söker nu en sälj – och marknadschef som kan ta ansvar för att sätta upp en internationell säljstyrka med försäljning inriktad mot producenter av biologiska läkemedel. En första produktlansering kommer ske i början av 2023, men redan nu har beta-system sålts till intresserade kunder. 

Hemstöd – ökar livskvaliteten för äldre, deras anhöriga och pigga seniorer. Vi gör det med en digital plattform där anhöriga och äldre kan boka pigga seniorer som extra stöd och sällskap i vardagen. Vi hjälper anhöriga att på ett tryggt sätt ta hand om sina föräldrar och närstående men ger också äldre ett sätt att komplettera sitt vardagliga stöd på sina villkor. Vi har idag hjälpare på över 120 orter och ökar ständigt antalet lyckade matchningar. Hemstöd söker nu dig som vill bli partner och vara med på vår resa till ett riktigt framgångsrikt företag. Din roll kommer att vara inom innesälj och kundsupport där du kommer att vara med och bygga hur vi tar emot och hjälper våra kunder. 

 

SenThin – We are SenThin, a future company that produces unique thin, flexible temperature sensors with record high temperature sensitivity that are in urgent need for a wide range of applications such as healthcare, logistics, and battery monitoring.  SenThin is based on research from Linköping University, Campus Norrköping, and is currently run by the inventors behind the innovative technology. We are looking for an entrepreneur that can help us with market verification, funding, and eventually leading the company 

LinXole – Our startup was founded in November 2021. We focus on producing transport materials to significantly increase the stability of next-generation perovskite photovoltaics that can convert sunlight into electricity. We have obtained support from LEAD, EIT Raw Materials (EU), and the Swedish Energy Agency to assist with market verification. The principal co-founder of LinXole, Prof. Feng Gao, received the ERC starting grant in 2016, the ERC consolidator grant in 2022, and is now a Wallenberg Academy Fellow and SSF Future Research Leader. We would like to find an entrepreneur to take care of our business. 

MicroDri – är en startup som startades genom ett samarbetsprojekt 2019 mellan försvars- och säkerhetsföretaget SAAB och företagsinkubatorn LEAD. Tillsammans med sina partners och intressenter från träindustrin lägger man nu grunden till vad som kommer bli framtidens sågverk. Visionen är en flexibel, kostnadseffektiv och miljövänlig mikrovågsbaserad storskalig torkning som främjar en globalt accelererad övergång till fossilfri virkesproduktion. Tillsammans med två av dom största sågverksbolagen i Sverige arbetar MicroDri nu med att utveckla och tillverka den första industriella produkten. Det är en mycket spännande fas som sker i ett högt tempo och det finns stora möjligheter att forma sin roll i företaget. MicroDri söker en person som vill bli deras tekniska ledare med ansvar för utvecklingen av produkten. 

Renasens  transform textile wastes into smart textile with high value through a clean and energy efficient technology. We are looking for mentors, business angel and financial experts to support the company. 

Nordic Energy Audit – stöttar sina kunder inom industrin och nationella myndigheter med energieffektivisering. Vi har handplockats av Regeringskansliet som enda bolag i landet som kan svara på vilken potential som finns i respektive branschs energiomställning, vilket befäster vår mycket framskjutna position ur en svensk och internationell kontext. Detta gör vi genom vår SaaS-tjänst NEAD® som är en molnbaserad energiledningsplattform med unik databas för energieffektiviseringsåtgärder och benchmark. Dessutom tillhandahåller vi strategisk och taktiskt rådgivande arbete för att stötta industrin med att få kontroll och framdrift i sitt energiarbete. Energikrisen gör att marknadens insikt i behovet av NEAs tjänster har ökat i en än större utsträckning än tidigare, vilket gör att vi aktualiserar vår tillväxtplan i ett höjt tempo. På Venture Arena letar vi således efter personer med erfarenheter i att genomföra tillväxtresor och med en god kunskap av SaaS-bolag.

FlouLink – ett medicintekniskt bolag med unik lösning för att identifiera och ta bort maligna hjärntumörer. Produkten har i forskning använts vid mer än än 150 operationer och har t om  publicerade data på barn. Med en teknik som minskar risken för blödningar och är snabbare en dagens metoder, uppnås både kostnadsbesparing och ökad patient säkerheten.

ProGuitar – arbetar för att underlätta vardagen, utbilda och motivera blivande och professionella musiker i allmänhet och gitarrspelare i synnerhet. Bolaget har byggt upp en global och växande användarbas med 3 miljoner aktiva användare världen över. ProGuitar planerar att inom kort lansera en ny produkt anpassad för målgruppen som vi tror kommer att bli avgörande för att kunna ta ProGuitar från ett litet startup till ett stort lönsamt bolag. Vi söker dig som på ett eller annat sätt kan bidra till att denna resa blir verklighet.

NormLiv – is the MedTech start-up company in LEAD Incubator. NormLiv focuses on providing a more personalized and pedagogical way of Physiotherapy experience. Our vision is to improve patient and clinician engagement in their rehabilitation journey through a digital platform. In NormLiv we are developing a vision-based motion-tracking technology and a real-time feedback system to help patients with Musculoskeletal problems. A startup needs a good idea and a great team.  In the venture arena, we are looking for a technical advisor and a software engineer who are passionate about healthcare technology to join our team.

Early Impact – arbetar med forskningsbaserade verktyg anpassade till olika kulturella bakgrunder för att förebygga fetma och erbjuda jämlik vård. E-hälsoverktygen främjar hälsosamma kost- och levnadsvanor hos gravida och småbarnsföräldrar för att skapa långvariga beteendeförändringar.  

Sponsorer & Partners