P.A.M.P

P.A.M.P utvecklar en ny metod för att skapa metalliska Near Net Shape råämnen för tillverkningsindustrin. Idag skär man i genomsnitt bort 80% av ett råämne för att skapa en komponent. Vi vill sänka den andelen till endast ett par procent.

Vi söker personer med kompetens för gå från vår prototyp för processen till en produkt som vi kan sälja till kund. Det inkluderar dialog med industrikunder och att ta hänsyn till maskinintegration, därför är industrierfarenhet inom relevant CNC- och legotillverkning av metallkomponenter värdefullt.