FAUT innovation

Faut började som ett innovationsprojekt om kostnadseffektiva stängslingskoncept som metod mot vildsvinsskador på åkern.

Nu har vi utvecklat en maskin som slår ner pålar för stängsel men också i solparker. 

Vi har nära dialog med kunder – både på solenergimarknaden och i stängslingsbranschen. 

Planen är att snart starta serietillverkning genom legotillverkning.

Vi söker dig som kan jobba operativt med affärsutveckling och marknad. Kompetens inom projektledning och styrelsearbete är också värdefullt.