FAUT innovation

Vi utvecklar och kommersialiserar maskiner som automatiskt bygger och underhåller stängsel och andra installationer, företrädesvis på jordbruksmark.