MicroDri

Är en startup som startades genom ett samarbetsprojekt 2019 mellan försvars- och säkerhetsföretaget SAAB och företagsinkubatorn LEAD. Tillsammans med sina partners och intressenter från träindustrin lägger man nu grunden till vad som kommer bli framtidens sågverk.

Visionen är en flexibel, kostnadseffektiv och miljövänlig mikrovågsbaserad storskalig torkning som främjar en globalt accelererad övergång till fossilfri virkesproduktion. Tillsammans med två av dom största sågverksbolagen i Sverige arbetar MicroDri nu med att utveckla och tillverka den första industriella produkten. Det är en mycket spännande fas som sker i ett högt tempo och det finns stora möjligheter att forma sin roll i företaget. MicroDri söker en person som vill bli deras tekniska ledare med ansvar för utvecklingen av produkten.