Outby

Outby demokratiserar tillgången till ett smidigt och modernt access- och bokningssystem för vintersportanläggningar oavsett storlek. Vi har 60 + kunder nu och söker ett par advisors och sedermera styrelseledamöter med erfarenhet av skalning och breddning av marknaden. Både geografiskt och branschmässigt.