SeaPattern

SeaPattern Sweden AB är ett svenskt företag som har utvecklat en avancerad teknologi baserad på artificiell intelligens och simulering. Denna innovativa teknologi möjliggör en ökad elproduktion i befintliga vattenkraftsanläggningar utan att kräva ytterligare vattenresurser. Genom att enkelt integrera en eller flera av SeaPatterns hydrokinetiska turbiner, som de själva har utvecklat, direkt efter en befintlig vattenkraftsanläggning kan man effektivt utnyttja den outnyttjade energin i det rörliga vattnet som redan har passerat de konventionella turbinerna. Denna banbrytande lösning öppnar upp nya möjligheter för att optimera elproduktionen och maximera nyttan av befintliga vattenkraftresurser.

SeaPattern söker kompetens inom CFD simulering, programmering, turbinutveckling samt en utökad styrelse med fokus på kapitalanskaffning.