SLEKK

Slekk utvecklar koncept som har potential att transformera den vardagliga brandsäkerheten. Vi kommer erbjuda nästa generations digitala brandsläckningssystem till bostads- och företagsmiljöer. Idén grundar sig på att snabb respons är avgörande vid brandincidenter. Genom att små, billiga släcksystem aktiveras innan brandkåren anländer, kan skador minimeras och liv räddas.

Kompetens vi söker: Entreprenöriell ingenjör, med produktutvecklingsfokus. Såddkapital.